تماس با پشتبانی فروش : ۰۹۱۳۶۴۶۰۷۸۶

ساعات کاری : ۱۰ الی ۱۸

آموزش محل دستشویی سگ ها

یکی از آموزش های ضروری به سگها، آموزش محل ادرار است. این آموزش زمان بر و نیاز به صبر و آرامش دارد. نگهداری ادرار در سن های مختلف سگ توله سگ چهار ماهه، 5 ساعت توله سگ پنج ماهه، 6 ساعت توله سگ هفت ماهه، 8 ساعت برای سگتان بر اساس سن، نژاد، فعالیت و […]